Autoryzowany Przedstawiciel

GOST-K

CERTYFIKACJA

W KAZACHSTANIE

Aby eksport waszych towarów odbywał się bez przeszkód.

 • Certyfikat kazachstan, gost-k
 • Certyfikacja na Kazachstan (GOST-K)


  Certyfikat GOST-K jest dokumentem, którego posiadanie wymagane jest w wypadku eksportu produktów do Kazachstanu. Potwierdza on jakość wyrobów i ich zgodność z normami i standardami Republiki Kazachstan. Posiadanie GOST-K ułatwia odprawę graniczną i sprzedaż produktów na rynku Kazachskim.

  Większość produktów eksportowanych do Kazachstanu podlegają obowiązkowej certyfikacji. Rządowy dekret nr 367 z dnia 20.04.2005r. zawiera listę towarów z odpowiednimi kodami taryfy celnej, dla których GOST-K jest dokumentem obowiązkowym. Istnieje jednak grupa produktów, która nie podlega temu obowiązkowi (w takim przypadku jest możliwość wystawienia "Zaświadczenia o nie wymaganiu certyfikatu GOST-K", które poświadcza, że dany produkt nie podlega obowiązkowej certyfikacji, co pozwala na eksport i sprzedaż na terenie Kazachstanu).

  Kazachstan ma własny system jakości. Certyfikaty w systemie GOST-K są odpowiednikami innych systemów certyfikacji takich jak: CE, ISO i TUV-DIM. Proces Certyfikacji GOST-K przebiega bardzo podobnie jak proces certyfikacji w Rosji, jednakże w Kazachstanie możemy mieć do czynienia z innym podziałem na certyfikaty. Asortyment wyrobów na który w Rosji będzie wystawiony jeden certyfikat gost-k, w Kazachstanie będzie wymagał wystawienia 2 lub 4 certyfikatów. Wszystko zależy od wyrobu oraz modeli które dany produkt posiada, kodu taryfy celnej i kodu OKP (statystyczny kod).

  Istnieją trzy rodzaje certyfikacji:

  Certyfikat GOST-K na jeden rok na produkcję seryjną - uzyskanie certyfikatu jest przeprowadzane na podstawie analizy dokumentacji technicznej producenta, certyfikatów jakości producenta i badań próbek wyrobów

  Certyfikacja GOST-K na produkcję seryjną z terminem ważności trzy lata - przy uzyskaniu tego certyfikatu musi być przeprowadzona kontrola zakładu produkcyjnego

  Certyfikacja partii towarowej

  Aby uzyskać certyfikaty pozwalające na eksport towarów do Kazachstanu niezbędne są następujące dokumenty:
  - nazwa organizacji (firmy)
  - adres
  - liczba zatrudnionych osób
  - nazwa wyrobów
  - opis techniczny
  - certyfikat ISO
  - protokoły badań

  Kontakt

Certyfikaty w innych Krajach

Ukraina
Certyfikat Ukraina, flaga
Ukraina ma własny standard jakości, a dla ukraińskiego urzędu celnego UkrSePRO certyfikat ma ogromne znaczenie. Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej ważny w sprawach zaufania i prestiżu, niż, na przykład, międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Wszyscy hurtownicy - zagraniczni i ukraińskie - powinni mieć UkrSePRO dla sprzedaży towarów na Ukrainie.
Białoruś
Certyfikat Białorusi, flaga
Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii, oceny zgodności realizuje swoje działanie bezpośrednio i przez podwładne mu urzędy, pełniące jedyny system. Zakon Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywach w dziedzinie certyfikacji", z 2004 roku, jest skierowany na udoskonalenie mechanizmu oceny jakości produktów, które podlegają certyfikacji.
Certyfikacja na Kazachstan.
Certyfikacja na Kazachstan
Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane: 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentami, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowy system certyfikacji, 3338 standardami Rosji GOST-R, 6638 standardami ISO.

Certyfikacja w Rosji: więcej informacji >>

1. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi jak również inne obiekty odnośnie, co do których kształtują się zadania.
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
2. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
3. Świadectwo Sanitarno-Epidemilogiczne (Certyfikat higieniczny)

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Więcej informacji KontaktDo góry

4. Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-epidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzie produkcji".

KontaktDo góry
5. Certyfikat GOSSTROJ Rosji.
Certyfikat Gosstroy jest wydawany dla większości materiałów i wyrobów budowlanych. Dowodzi on, iż produkty związane z projektami budowlanymi są zgodne z wymaganiami rządu rosyjskiego. Zagraniczny jednostki muszą uzyskać licencję by mieć prawo prowadzić działalność związana z budownictwem i sprzedawać materiały budowlane.

Następujące produkty wymagają posiadania certyfikatu Gosstroy:

 • - Beton oraz zaprawa murarska
 • - Konstrukcje drzewne
 • - Materiały związane z budowaniem dróg
 • - Konstrukcje metalowe
 • -Framugi drzwi i okien wykonane z drewna, stali, PCV oraz aluminium
 • - Materiały związane z kamieniarstwem i budową ogrodzeń
 • - Ogrzewanie, materiały i produkty izolacyjne
KontaktDo góry
6. Certyfikat GOSGORTECHNADZOR Rosji.
Licencja która pozwala na eksploatacją maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej. Tego rodzaju zezwolenie jest udzielane przez organ państwowy znany pod nazwą Gostekhnadzor. Aby otrzymać tego rodzaju certyfikat należy spełniać normy związane z dokumentacją techniczną oraz z wymogami bezpieczeństwa. Tego rodzaju standardy określane są przez państwowe ustawy.

Taka certyfikacja odbywa się za pomocą jednostek wyznaczonych przez ROSTECHNADZOR na wespół z Gosstandard. Wyznaczony organ kontroluje ważność takiego certyfikatu zgodności w związku ze spełnianiem ustanowionych wymogów bezpieczeństwa technicznego wyposażenia związanego z prowadzeniem ryzykownego przemysłu. Pozwolenia na import są wystawiane na podstawie otrzymanych certyfikatów potwierdzających zgodność ze standardami rosyjskimi.

Więcej informacji Kontakt Do góry
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów gost-k na wasze towary prosimy o kontakt
dzwoń - telefon: 058 761-91-02
napisz - e-mail:info@gost-standards.com
wypełnij - formularz