Autoryzowany Przedstawiciel

GOST-R

CERTYFIKATY

FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Aby eksport waszych towarów odbywał się bez przeszkód.

 • Certyfikacja na Bialoruś
 • Certyfikacja na Bialoruś (BielGis)


  W celu sprzedaży poszczególnych grup towarów zagranicznych na terytorium Republiki Białoruś konieczne jest przeprowadzenie państwowej reglamentacji sanitarnej, rejestracji albo certyfikacji. Towar, który ma być wprowadzony na rynek białoruski powinien odpowiadać normom Białoruskiego Urzędu Certyfikacji i Standaryzacji.

  Certyfikacja obowiązkowa

  Istnieje kilka różnych trybów przeprowadzenia obowiązkowej certyfikacji w zależności od specyfiki towaru zagranicznego, warunków dostawy oraz terminów dostawy:

  Certyfikat na partię towaru - iest wystawiany na importera (rezydent Republiki Białoruś). Certyfikat zgodności wydaje się na podstawie wyników badań, przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium.

  Certyfikat na produkcję seryjną - przedsiębiorstwo (producent), nie będące rezydentem Republiki Białoruś, zostaje poddane ocenie, a produkcja kompleksowej ekspertyzie. Wszystkie koszty, związane z przeprowadzeniem ekspertyzy oraz zaproszeniem specjalistów ponosi strona przyjmująca czyli przedsiębiorstwo-producent. Okres ważności tego certyfikatu wynosi od 1 roku do 3 lat.

  Deklarowanie zgodności

  Procedura deklarowania zgodności jest stosowana do poszczególnych rodzajów towarów, takich jak: sztućce, zamki, naczynia, szklane opakowania, karma dla zwierząt. Podczas tej procedury producent przedstawia dokumenty, potwierdzające zgodność importowanych towarów z ustalonymi standardami jakości oraz bezpieczeństwa, obowiązującymi w państwie producenta. Takimi dokumentami mogą być: protokoły badań, certyfikaty zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

  Rejestracja sanitarna

  W przypadku konieczności przeprowadzenia rejestracji sanitarnej i certyfikacji na wwożone towary zagraniczne, w pierwszej kolejności jest przeprowadzana państwowa rejestracja sanitarna, a później certyfikacja. Na podstawie dokumentów przedstawionych przez zagranicznego producenta organ akredytowany wydaje skierowanie na przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Po ich przeprowadzeniu sporządza się akt ekspertyzy sanitarnej, który jest podstawą do wydania zaświadczenia potwierdzającego rejestrację sanitarną na Białorusi dla konkretnego rodzaju towarów.

  Kontakt

Certyfikaty w innych Krajach

Ukraina
Certyfikat Ukraina, flaga
Ukraina ma własny standard jakości, a dla ukraińskiego urzędu celnego UkrSePRO certyfikat ma ogromne znaczenie. Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej ważny w sprawach zaufania i prestiżu, niż, na przykład, międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Wszyscy hurtownicy - zagraniczni i ukraińskie - powinni mieć UkrSePRO dla sprzedaży towarów na Ukrainie.
Białoruś
Certyfikat Białorusi, flaga
Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii, oceny zgodności realizuje swoje działanie bezpośrednio i przez podwładne mu urzędy, pełniące jedyny system. Zakon Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywach w dziedzinie certyfikacji", z 2004 roku, jest skierowany na udoskonalenie mechanizmu oceny jakości produktów, które podlegają certyfikacji.
Kazachstan
Certyfikat Kazachstan, flaga
Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane: 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentami, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowy system certyfikacji, 3338 standardami Rosji GOST-R, 6638 standardami ISO.

Więcej informacji dotyczących Certyfikacji w Rosji

1. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi jak również inne obiekty odnośnie, co do których kształtują się zadania.
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
2. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
3. Świadectwo Sanitarno-Epidemilogiczne (Certyfikat higieniczny)

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Więcej informacji KontaktDo góry

4. Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-epidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzie produkcji".

KontaktDo góry
5. Certyfikat GOSSTROJ Rosji.
Certyfikat Gosstroy jest wydawany dla większości materiałów i wyrobów budowlanych. Dowodzi on, iż produkty związane z projektami budowlanymi są zgodne z wymaganiami rządu rosyjskiego. Zagraniczny jednostki muszą uzyskać licencję by mieć prawo prowadzić działalność związana z budownictwem i sprzedawać materiały budowlane.

Następujące produkty wymagają posiadania certyfikatu Gosstroy:

 • - Beton oraz zaprawa murarska
 • - Konstrukcje drzewne
 • - Materiały związane z budowaniem dróg
 • - Konstrukcje metalowe
 • -Framugi drzwi i okien wykonane z drewna, stali, PCV oraz aluminium
 • - Materiały związane z kamieniarstwem i budową ogrodzeń
 • - Ogrzewanie, materiały i produkty izolacyjne
KontaktDo góry
6. Certyfikat GOSGORTECHNADZOR Rosji.
Licencja która pozwala na eksploatacją maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej. Tego rodzaju zezwolenie jest udzielane przez organ państwowy znany pod nazwą Gostekhnadzor. Aby otrzymać tego rodzaju certyfikat należy spełniać normy związane z dokumentacją techniczną oraz z wymogami bezpieczeństwa. Tego rodzaju standardy określane są przez państwowe ustawy.

Taka certyfikacja odbywa się za pomocą jednostek wyznaczonych przez ROSTECHNADZOR na wespół z Gosstandard. Wyznaczony organ kontroluje ważność takiego certyfikatu zgodności w związku ze spełnianiem ustanowionych wymogów bezpieczeństwa technicznego wyposażenia związanego z prowadzeniem ryzykownego przemysłu. Pozwolenia na import są wystawiane na podstawie otrzymanych certyfikatów potwierdzających zgodność ze standardami rosyjskimi.

Więcej informacji Kontakt Do góry
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów GOST-R na wasze towary prosimy o kontakt
dzwoń - telefon: 058 761-91-02
napisz - e-mail:info@gost-standards.com
wypełnij - formularz