Autoryzowany Przedstawiciel

UkrSepro

CERTYFIKAT UkrSepro

CERTYFIKACJA NA UKRAINIE

Aby eksport waszych towarów odbywał się bez przeszkód.

 • Certyfikacja na ukrainie
 • CERTYFIKACJA NA UKRAINIE. (UkrSepro)


  Dla uzyskania uprawnień do legalnej dystrybucji i eksportu towarów polskich na tereny Ukrainy, mogą być wydane, w zależności od asortymentu i rodzaju produktów, następujące certyfikaty Ukrainy:
  1. Certyfikat zgodności Ukrainy - UkrSepro
  2. Świadectwo Sanitarno-Higieniczne Ukrainy
  3. Świadectwo Techniczne Państwowego Komitetu Budowlanego Ukrainy
  4. Certyfikacja usług budowlanych na rynku Ukrainy
  5. Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Ukrainy


  Przy eksporcie towarów na Ukrainę bardzo ważną rolę odgrywa certyfikacja. Ona jest potrzebna dla rejestracji wszystkich niezbędnych dokumentów do kontroli celnej. W przypadku braku odpowiedniego certyfikatu istnieje możliwość że towary zostaną zatrzymane na granicy do czasu okazania odpowiednich dokumentów. Oznaką właściwej certyfikacji towarów na terytorium Ukrainy jest certyfikat UkrSEPRO, który pozwala na legalny obrót towarami na rynku ukraińskim. Certyfikat jest to dokument, który potwierdza, że produkt jest jakościowy i spełnia normy, które działają na Ukrainie np. GOST itd. Certyfikat Zgodności UkrSEPRO jest podobny do międzynarodowego certyfikatu ISO 9001. - dokument, który potwierdza fakt, że produkty spełniają wymagania ustawodawstwa Ukrainy. Należy rozróżnić obowiązkową i dobrowolną certyfikację. Ukraiński ustawodawca wyznaczył listę zgodnie z którą określone towary i produkty podlegają obowiązkowej certyfikacji. Na towary i produkty nie zawarte w danej liście może zostać wydany dobrowolny certyfikat, co znacznie zwiększa autorytet produktu na rynku ukraińskim. Jako gwarancja jakości, certyfikat UkrSEPRO daje możliwość skutecznego udziału w przetargach i zwiększa konkurencyjność produktów, a tak że wywiera korzystny wpływ na wybór konsumenta. W procesie certyfikacji można wyróżnić dwa główne etapy: 1. Badanie produkcji z rejestracją określonych dokumentów i protokołów w akredytowanym laboratorium; 2. Okazanie na podstawie tych badań certyfikatu UkrSEPRO przez kwalifikowany organ certyfikujący. Jeśli na produkt, który podlega certyfikacji UkrSEPRO, należy uzyskać Świadectwo Sanitarno – Epidemiologiczne, zezwolenia kwarantanny lub świadectwo weterynaryjne, certyfikat można uzyskać jedynie po przedstawieniu wszystkich wymienionych dokumentów. W trakcie procesu certyfikacji i w przypadku pozytywnej decyzji organu certyfikacji wnioskodawcy zostaje wydany certyfikat, a także prawo do oznakowania produktów za pomocą specjalnego znaku zgodności. (kształt, wielkość i wymagania techniczne do znaku są określone wedle państwowych standardów). Stroną odpowiedzialną za przeprowadzenie certyfikacji, a tak że za poniesienie kosztów z tym związanych są importerzy. Jednak można uzyskać certyfikat od ukraińskich organów certyfikujących na partię towaru i na system jakości produkcji w polskim zakładzie produkującym towar przeznaczony na eksport do Ukrainy. Koszty za dokonanie certyfikacji towaru różnią się w zależności od instytucji przeprowadzającej badanie.

  Kontakt

Certyfikaty w innych Krajach

Ukraina
Certyfikat Ukraina, flaga
Ukraina ma własny standard jakości, a dla ukraińskiego urzędu celnego UkrSePRO certyfikat ma ogromne znaczenie. Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej ważny w sprawach zaufania i prestiżu, niż, na przykład, międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Wszyscy hurtownicy - zagraniczni i ukraińskie - powinni mieć UkrSePRO dla sprzedaży towarów na Ukrainie.
Białoruś
Certyfikat Białorusi, flaga
Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii, oceny zgodności realizuje swoje działanie bezpośrednio i przez podwładne mu urzędy, pełniące jedyny system. Zakon Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywach w dziedzinie certyfikacji", z 2004 roku, jest skierowany na udoskonalenie mechanizmu oceny jakości produktów, które podlegają certyfikacji.
Kazachstan
Certyfikat Kazachstan, flaga
Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane: 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentami, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowy system certyfikacji, 3338 standardami Rosji GOST-R, 6638 standardami ISO.

Więcej informacji dotyczących Certyfikacji w Rosji

1. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi jak również inne obiekty odnośnie, co do których kształtują się zadania.
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
2. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
3. Świadectwo Sanitarno-Epidemilogiczne (Certyfikat higieniczny)

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Więcej informacji KontaktDo góry

4. Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-epidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzie produkcji".

KontaktDo góry
5. Certyfikat GOSSTROJ Rosji.
Certyfikat Gosstroy jest wydawany dla większości materiałów i wyrobów budowlanych. Dowodzi on, iż produkty związane z projektami budowlanymi są zgodne z wymaganiami rządu rosyjskiego. Zagraniczny jednostki muszą uzyskać licencję by mieć prawo prowadzić działalność związana z budownictwem i sprzedawać materiały budowlane.

Następujące produkty wymagają posiadania certyfikatu Gosstroy:

 • - Beton oraz zaprawa murarska
 • - Konstrukcje drzewne
 • - Materiały związane z budowaniem dróg
 • - Konstrukcje metalowe
 • -Framugi drzwi i okien wykonane z drewna, stali, PCV oraz aluminium
 • - Materiały związane z kamieniarstwem i budową ogrodzeń
 • - Ogrzewanie, materiały i produkty izolacyjne
KontaktDo góry
6. Certyfikat GOSGORTECHNADZOR Rosji.
Licencja która pozwala na eksploatacją maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej. Tego rodzaju zezwolenie jest udzielane przez organ państwowy znany pod nazwą Gostekhnadzor. Aby otrzymać tego rodzaju certyfikat należy spełniać normy związane z dokumentacją techniczną oraz z wymogami bezpieczeństwa. Tego rodzaju standardy określane są przez państwowe ustawy.

Taka certyfikacja odbywa się za pomocą jednostek wyznaczonych przez ROSTECHNADZOR na wespół z Gosstandard. Wyznaczony organ kontroluje ważność takiego certyfikatu zgodności w związku ze spełnianiem ustanowionych wymogów bezpieczeństwa technicznego wyposażenia związanego z prowadzeniem ryzykownego przemysłu. Pozwolenia na import są wystawiane na podstawie otrzymanych certyfikatów potwierdzających zgodność ze standardami rosyjskimi.

Więcej informacji Kontakt Do góry
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów GOST-R na wasze towary prosimy o kontakt
dzwoń - telefon: 058 761-91-02
napisz - e-mail:info@gost-standards.com
wypełnij - formularz