Certyfikacja w Rosji

GOST-R

GOST-R TR

Certyfikat gost

Aby eksport waszych towarów odbywał się bez przeszkód.

Certyfikat Gost-R

 • Certyfikat Gost-R rosyjski
 • Czym jest certyfikacja GOST-R ?

  Certyfikacja Zgodności jest obowiązkowym schematem certyfikacyjnym, umożliwiającym bezpośredni dostęp do rynku rosyjskiego. Gosstandart FR, rosyjski urząd odpowiedzialny za standaryzację, certyfikację i metrologię, akredytował nas do działania w swoim imieniu na terenie całego świata.

  Schemat i procedura certyfikacji GOST jest nadzorowana przez Gosstandart FR i rosyjski Urząd Celny i jednostki certyfikujące. Certyfikat Zgodności jest pisemnym potwierdzeniem, że produkty spełniają rosyjskie normy bezpieczeństwa i jest on wymagany zarówno podczas przekraczania granicy celnej, jak i do sprzedaży produktów na rynku rosyjskim.

 • 1.Obowiązkowy Certyfikat GOST-R.

  Jest to dokument potwierdzający jakość wyrobów oraz ich zgodność z normami i standardami Rosji. W treści certyfikatu podawane są normy, którym podlega towar, co potwierdzone jest przeprowadzonymi badaniami. Certyfikat GOST-R muszą posiadać zarówno produkty firm zagranicznych, jak i rosyjskich.

  Obowiązkowej certyfikacji z reguły podlegają produkty związane z bezpieczeństwem ludzi i ich własnością, bezpieczeństwem dla środowiska. Przy obowiązkowej certyfikacji producent i konieczny odbiorca są pewni, że towar jest bezpieczny i nadaje się do użytkowania.

 • 2. Dobrowolny Certyfikat

  Dokument ten nie jest wymagany przy odprawie celnej, ale jego posiadanie znacznie ułatwia wprowadzenie produktów do obrotu. Dysponowanie tym certyfikatem umożliwia zwiększenie podaży, dzięki temu, że zawiera on obszerną ilość informacji na temat danego wyrobu, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo.

  Certyfikat ten zwiększa zaufanie odbiorcy w stosunku do sprzedającego i ogranicza eksport wyrobów o niskiej jakości. Wyrób posiadający certyfikat jest bardziej konkurencyjny i zmniejsza ryzyko nabywania towaru o niskiej jakości.

Certyfikaty UkrSepro, GOST-K, BelGis.

Ukraina UkrSepro
Certyfikat Ukraina, flaga
Ukraina ma własny standard jakości i dla ukraińskiego urzędu celnego certyfikat UkrSePRO ma ogromne znaczenie. Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej prestiżowy i godny zaufania niż międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Zarówno sprzedawcy zagraniczni, jak i ukraińscy handlujący na terenie Ukrainy powinni posiadać UkrSePRO.
Białoruś BelGis
Certyfikat Białorusi, flaga
Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii oraz oceny zgodności. Działa samodzielnie oraz poprzez podwładne mu urzędy, stanowiące jeden system. Ustawa Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywnych aktów w dziedzinie certyfikacji", jest podstawowym dokumentem określającym procedurę przeprowadzenia certyfikacji i określa wyroby, które podlegają obowiązkowej certyfikacji na terenie RB.
Kazachstan
Certyfikat Kazachstan, flaga
Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentami, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowymi systemami certyfikacji, 3338 standardami Rosji GOST-R oraz 6638 standardami ISO.

Więcej informacji dotyczących Certyfikatów Federacji Rosyjskiej

1. Schematy certyfikacji GOST-R.
Produkcja, która jest obowiązkowa certyfikowana w systeme GOST-R musi posiadać obowiązkowe oznakowanie zgodności przez Organ wystawiający certyfikat. Oznakowanie składa się z RST podpisu i kodu jednostki certyfikującej. Kod Jednostki certyfikującej musi być napisany tylko rosyjskimi literami w taki sam sposób jak w certyfikacie akredytacji jednostki certyfikującej. Jeżeli produkcja została dobrowolnie certyfikowana, to znaczy, że jednostka certyfikująca kodem RST znak nie musi być wprowadzona.
2.Produkty podlegające certyfikacji
System certyfikacji Gost-R dotyczy większości produktów sprzedawanych lub/i używanych w Rosji, a mianowicie:
 1. produktów konsumenckich takich jak żywność, tekstylia, kosmetyki i zabawki;
 2. przedmiotów mechanicznych i elektrycznych;
 3. sprzętu przemysłowego dla przemysłu spożywczego, chemicznego, paliwowego, budowlanego i innych artykułów przemysłowych.
3.Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów Gost-R na wasze towary prosimy o kontakt
dzwoń - telefon: 58 776-21-56
napisz - e-mail:info@rgost.pl
wypełnij - formularz