Autoryzowany Przedstawiciel

GOST TR

CERTYFIKATY UNII CELNEJ

Rosja Białoruś Kazachstan

Aby eksport waszych towarów odbywał się bez przeszkód.

 • Certyfikat Unii Celnej
 • Zezwolenie RTN ROSTECHNADZOR Rosji.


  Zgodnie z prawodawstwem w Rosji kontrola bezpieczeństwa pracy jest przeprowadzana przez federalny organ wykonawczy – Rosyjską Federalną Służbę Inspektoratu Technologicznego (poprzednia nazwa – Gosgortechnadzor Rosji). Organ ten odpowiada za ustanawianie praw bezpieczeństwa pracy, ustanawianie innych standardowych, oficjalnych aktów i dokumentacji technicznej, zatwierdza także dokumenty związane z jego działalnością. Gosgortechnadzor jest upoważniony do koordynowania działalności innych federalnych organów wykonawczych, które odpowiadają za kontrolowanie bezpieczeństwa pracy. Według prawa federalnego „O bezpieczeństwie pracy w niebezpiecznych zakładach przemysłowych”, wymogi bezpieczeństwa pracy regulują rosyjskie prawa federalne, akty standardowe i standardowe dokumenty techniczne.

  Podstawą bezpieczeństwa pracy w Rosji jest federalne prawo „Prawo bezpieczeństwa pracy niebezpiecznych jednostek ” z 21 lipca 1997r., N 116-ФЗ. Zgodnie z tym prawem, sprzęt używany w niebezpiecznych miejscach pracy musi być poddany procedurze obowiązkowej oceny zgodności – ekspertyzie specjalisty Rostechnadzor. Procedura ta składa się z 2 kroków:
  - Uzyskanie certyfikató GOST
  - Uzyskanie zezwolenia RTN Rostechnadzor dla sprzętu używanego w niebezpiecznych warunkach.

  Rostechnadzor jest rosyjską federalną agencją nadzoru, która osobiście odpowiada za bezpieczeństwo pracy w Rosji. Rostechnadzor nadaje akty normatywne i nadzoruje niebezpieczne przedsięwzięcia przemysłowe.

  Nasza firma zapewnia kompletne usługi związane z uzyskaniem zezwolenia Rostechnadzor, takie jak:
  - Certyfikacja GOST-R dla sprzętu przemysłowego,
  - Ekspertyza bezpieczeństwa pracy,
  - Uzyskiwanie zezwoleń Rostechnadzor dla sprzętu.

  Czat trwania procedury uzyskania zezwolenia RTN


  Z reguły czas trwania procedury wydania zatwierdzenia Rostechnadzor wynosi 2 miesiące. W szczególnych przypadkach czas ten może być skrócony do 1,5 miesiąca. Zezwolenie Rostechnadzor jest niezbędne dla sprzętu z następujących kategorii:
  - sprzęt do produkcji, przetwarzania, transportu niebezpiecznych substancji,
  - sprzęt dla przemysłu olejowego i gazowego,
  - sprzęt pracujący pod dużym ciśnieniem i w wysokich temperaturach,
  - sprzęt używany w metalurgii,
  - sprzęt do prac podziemnych i górskich.

  Procedura oceny zgodności w przypadku zazwolenia ROSTECHNADZOR


  W przypadku używania urządzeń technicznych w zakładach niebezpiecznej produkcji, zatwierdzenie Rostekhnadzor może być wydane dla pojedynczego urządzenia technicznego, partii urządzeń lub dla typu urządzeń technicznych. Zwykle przyznaje się jedno zatwierdzenie Rostekhnadzor dla listy modeli sprzętu technicznego o identycznym profilu. W celu otrzymania zezwolenia Rostekhnadzor (RTN), należy przedstawić następujące dokumenty:
  1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia RTN.
  2. Broszura firmy lub dane firmy na temat eksportera/producenta, włączając poprzednie kontakty z Rosją.
  3. Kompletną listę sprzętu, który ma być wyszczególniony w zezwoleniu.
  4. Certyfikaty zgodności GOST-R albo GOST TR
  5. Paszporty techniczne zgodne z ESKD lub GOST 2.601-95. W razie potrzeby, paszporty urządzeń ciśnieniowych zgodnie z PB 03-576-03.
  6. Certyfikaty Autoryzacji przyznane producentowi przez stronę trzecią (ISO, API, ASME, NEC, NEMA, ASTM, Krajowy Zarząd Inspekcji Kotłów i Urządzeń Ciśnieniowych, itp.; w przypadku sprzętu dla zapobiegania eksplozjom, także XP, Certyfikaty CENELEC Ex, itp.), jeśli producent posiada jakiekolwiek z wymienionych certyfikatów.
  7. Dokumentacja techniczna składająca się z: a. Rysunków (szkice montażowe dla pojedynczych jednostek, plan generalny dla całego systemu jeśli składa się on z wielu komponentów, podstawowe szkice elektryki). b. Parametrów i informacji technicznych. c. Listy komponentów głównych i listy części zapasowych.
  8. Instrukcje instalacji, funkcjonowania i napraw. Instrukcja dla uruchamiania sprzętu w okresie zimowym.
  9. Raporty i protokoły dla każdej jednostki, którą należy zawrzeć w zezwoleniu RTN. Kontakt

Certyfikat Unii Celnej

Ukraina
Certyfikat Ukraina, flaga
Ukraina ma własny standard jakości, a dla ukraińskiego urzędu celnego UkrSePRO certyfikat ma ogromne znaczenie. Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej ważny w sprawach zaufania i prestiżu, niż, na przykład, międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Wszyscy hurtownicy - zagraniczni i ukraińskie - powinni mieć UkrSePRO dla sprzedaży towarów na Ukrainie.
Białoruś
Certyfikat Białorusi, flaga
Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii, oceny zgodności realizuje swoje działanie bezpośrednio i przez podwładne mu urzędy, pełniące jedyny system. Zakon Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywnych aktów w dziedzinie certyfikacji", przyjęty w 2004 roku, jest skierowany do udoskonalenia mechanizmu oceny jakości produktów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji
Kazachstan
Certyfikat Kazachstan, flaga
Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane: 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentami, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowy system certyfikacji, 3338 standardami Rosji GOST-R, 6638 standardami ISO.

Więcej informacji dotyczących Certyfikcji zgodności Unii Celnej:

1. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi jak również inne obiekty odnośnie, co do których kształtują się zadania.
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
2. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
3. Świadectwo Sanitarno-Epidemilogiczne (Certyfikat higieniczny)

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

KontaktDo góry
4. Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-epidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzie produkcji".

KontaktDo góry
5. Certyfikat GOSSTROJ Rosji.
Certyfikat Gosstroy jest wydawany dla większości materiałów i wyrobów budowlanych. Dowodzi on, iż produkty związane z projektami budowlanymi są zgodne z wymaganiami rządu rosyjskiego. Zagraniczny jednostki muszą uzyskać licencję by mieć prawo prowadzić działalność związana z budownictwem i sprzedawać materiały budowlane.

Następujące produkty wymagają posiadania certyfikatu Gosstroy:

 • - Beton oraz zaprawa murarska
 • - Konstrukcje drzewne
 • - Materiały związane z budowaniem dróg
 • - Konstrukcje metalowe
 • -Framugi drzwi i okien wykonane z drewna, stali, PCV oraz aluminium
 • - Materiały związane z kamieniarstwem i budową ogrodzeń
 • - Ogrzewanie, materiały i produkty izolacyjne
KontaktDo góry
6. Certyfikat GOSGORTECHNADZOR Rosji.
Licencja która pozwala na eksploatacją maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej. Tego rodzaju zezwolenie jest udzielane przez organ państwowy znany pod nazwą Gostekhnadzor. Aby otrzymać tego rodzaju certyfikat należy spełniać normy związane z dokumentacją techniczną oraz z wymogami bezpieczeństwa. Tego rodzaju standardy określane są przez państwowe ustawy.

Taka certyfikacja odbywa się za pomocą jednostek wyznaczonych przez ROSTECHNADZOR na wespół z Gosstandard. Wyznaczony organ kontroluje ważność takiego certyfikatu zgodności w związku ze spełnianiem ustanowionych wymogów bezpieczeństwa technicznego wyposażenia związanego z prowadzeniem ryzykownego przemysłu. Pozwolenia na import są wystawiane na podstawie otrzymanych certyfikatów potwierdzających zgodność ze standardami rosyjskimi.

Więcej informacji KontaktDo góry
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Certyfikatów Unii Celnej na wasze towary prosimy o kontakt
dzwoń - telefon: 058 761-91-02
napisz - e-mail:info@gost-standards.com
wypełnij - formularz