Autoryzowany Przedstawiciel

GOST-R

ŚWIADECTWO PAŃSTWOWEJ REJESTRACJI

Certyfikat TR

Aby eksport waszych towarów odbywał się bez przeszkód.

 • Świadectwo Państwowej Rejestracji
 • ŚWIADECTWO PAŃSTWOWEJ REJESTRACJI


  W związku z wejściem w życie z 01.07.2010r. umowy unii celnej dotyczącej środków sanitarnych, przestaje być wydawane Świadectwo Sanitarno –Epidemiologiczne, a dokumentem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo produkcji teraz jest Świadectwo Państwowej Rejestracji. Wcześniej wydane SSE obowiązują do 1 stycznia 2012 r i obowiązują tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej.

  Świadectwo Państwowej Rejestracji - dokument potwierdzający, że produkty lub towary, które przeszły rejestracje państwową, zostały wprowadzone do Państwowego Rejestru i są zgodne z higienicznymi i sanitarnymi normami obowiązującymi w Unii Celnej.

  Świadectwo to jest ważne na terytorium 3 państw unii celnej: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Kazachstanu. Świadectwa Państwowej Rejestracji są wydawane na czas nieokreślony i obowiązują od daty wydania do zaprzestania przepływu towarów na terytorium unii celnej.

  Zgodnie z „Jedynym wykazałem towarów objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, podlegających kontroli na granicy celnej i obszarze unii celnej”, świadectwo państwowej rejestracji jest wydawane na następujące grupy produktów:

  1. Woda mineralna (naturalna, lecznicza, medyczna), butelkowana woda pitna, zapakowana w pojemniki (w tym do stosowania w żywności dla niemowląt), napoje alkoholowe, w tym produkty o niskiej zawartości alkoholu, piwo.

  2. Specjalizowane produkty żywnościowe, w tym żywność dla niemowląt, żywność dla kobiet w ciąży i karmiących, produkty dietetyczne, produkty żywnościowe dla sportowców (specjalne środki spożywcze), biologicznie aktywne dodatki do żywności, surowce do produkcji substancji biologicznie aktywnych suplementów żywnościowych, produktów organicznych.

  3. Żywności produkowanej przy użyciu zmodyfikowanych genetycznie organizmów, w tym genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów.

  4. Dodatki do żywności, kompleksowe dodatki żywnościowe, aromaty, ekstrakty roślinne substancje smakowe.

  5. Produkty kosmetyczne, środki przeznaczone dla higieny jamy ustnej.

  6. Środki dezynfekujące, środki ochrony przed szkodnikami (do stosowania w domu, w szpitalach i innych placówkach z wyjątkiem stosowanych w medycynie weterynaryjnej).

  7. Towary chemii gospodarczej.

  8. Środki niebezpieczne chemicznie i biologicznie, i wyprodukowane na ich podstawie preparaty, które są potencjalnie niebezpieczne dla człowieka (z wyjątkiem leków), poszczególne substancje (związki) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą w zakresie produkcji, stosowania, transportu, przetwarzania, a także w warunkach domowych mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska.

  9. Materiały, sprzęty, urządzenia i inne środki techniczne przeznaczone do stosowania w dostawie wody pitnej.

  10. Środki higieny osobistej dla dzieci i dorosłych; przedmioty przeznaczone do stosowania przez dziecko do trzech lat: naczynia i produkty stosowane w żywieniu, przedmioty higieny w odniesieniu do opieki nad dzieckiem, ubrania dla dzieci.

  11. Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (z wyjątkiem naczyń i sztućców, urządzeń do produkcji).


  Świadectwo Państwowej Rejestracji jest dokumentem obowiązkowym dla produktów i materiałów na terytorium Federacji Rosyjskiej w następujących przypadkach:
  - Rejestracja odprawy celnej towarów,
  - Użytkowanie materiałów do produkcji,
  - Wprowadzenie towarów na rynek. Kontakt

Certyfikaty w innych Krajach

Ukraina
Certyfikat Ukraina, flaga
Ukraina ma własny standard jakości, a dla ukraińskiego urzędu celnego UkrSePRO certyfikat ma ogromne znaczenie. Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej ważny w sprawach zaufania i prestiżu, niż, na przykład, międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Wszyscy hurtownicy - zagraniczni i ukraińskie - powinni mieć UkrSePRO dla sprzedaży towarów na Ukrainie.
Białoruś
Certyfikat Białorusi, flaga
Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii, oceny zgodności realizuje swoje działanie bezpośrednio i przez podwładne mu urzędy, pełniące jedyny system. Zakon Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywnych aktów w dziedzinie certyfikacji", przyjęty w 2004 roku, jest skierowany do udoskonalenia mechanizmu oceny jakości produktów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji
Kazachstan
Certyfikat Kazachstan, flaga
Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane: 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentami, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowy system certyfikacji, 3338 standardami Rosji GOST-R, 6638 standardami ISO.

Więcej informacji dotyczących Certyfikacji w Rosji

1. Certyfikacja dobrowolna
Obiektami Dobrowolnej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi jak również inne obiekty odnośnie, co do których kształtują się zadania.
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Dobrowolnej Certyfikacji.
KontaktDo góry
2. Certyfikacja obowiązkowa
Obiektami Obowiązkowej Certyfikacji mogą być:
 • - produkcja,
 • - procesy produkcyjne,
 • - procesy eksploatacji oraz przechowania, przewozów, realizacji i utylizacji,
 • - prace i usługi
Dobrowolna Certyfikacja dochodzi do skutku w ramach systemu Obowiązkowej Certyfikacji.
KontaktDo góry
3. Świadectwo Sanitarno-Epidemilogiczne (Certyfikat higieniczny)

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Więcej informacji KontaktDo góry

4. Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-etidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiłogicznej ekspertyze produkcji".

Wyroby, dla których wymagane jest świadectwo sanitarno epidemiologiczne, zostały zdefiniowane w Federalnej Ustawie z dnia 30.03.99 r. Nr 52-FZ "O sanitarno-epidemiologicznym blagopoluczii naselenija" i rozszerzony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Rosji od 15.08.01 r. Nr 325 "O sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzie produkcji".

KontaktDo góry
5. Certyfikat GOSSTROJ Rosji.
Certyfikat Gosstroy jest wydawany dla większości materiałów i wyrobów budowlanych. Dowodzi on, iż produkty związane z projektami budowlanymi są zgodne z wymaganiami rządu rosyjskiego. Zagraniczny jednostki muszą uzyskać licencję by mieć prawo prowadzić działalność związana z budownictwem i sprzedawać materiały budowlane.

Następujące produkty wymagają posiadania certyfikatu Gosstroy:

 • - Beton oraz zaprawa murarska
 • - Konstrukcje drzewne
 • - Materiały związane z budowaniem dróg
 • - Konstrukcje metalowe
 • -Framugi drzwi i okien wykonane z drewna, stali, PCV oraz aluminium
 • - Materiały związane z kamieniarstwem i budową ogrodzeń
 • - Ogrzewanie, materiały i produkty izolacyjne
KontaktDo góry
6. Certyfikat GOSGORTECHNADZOR Rosji.
Licencja która pozwala na eksploatacją maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej. Tego rodzaju zezwolenie jest udzielane przez organ państwowy znany pod nazwą Gostekhnadzor. Aby otrzymać tego rodzaju certyfikat należy spełniać normy związane z dokumentacją techniczną oraz z wymogami bezpieczeństwa. Tego rodzaju standardy określane są przez państwowe ustawy.

Taka certyfikacja odbywa się za pomocą jednostek wyznaczonych przez ROSTECHNADZOR na wespół z Gosstandard. Wyznaczony organ kontroluje ważność takiego certyfikatu zgodności w związku ze spełnianiem ustanowionych wymogów bezpieczeństwa technicznego wyposażenia związanego z prowadzeniem ryzykownego przemysłu. Pozwolenia na import są wystawiane na podstawie otrzymanych certyfikatów potwierdzających zgodność ze standardami rosyjskimi.

Więcej informacji Kontakt Do góry
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów GOST-R na wasze towary prosimy o kontakt
dzwoń - telefon: 058 761-91-02
napisz - e-mail:info@gost-standards.com
wypełnij - formularz